BYDLENÍ JE PRÁVO, NE BYZNYS

Současná bytová krize je výsledkem skoro třicetileté rezignace města a státu na veřejnou bytovou výstavbu. Praha musí být aktivním hráčem v politice bydlení: ve výstavbě, výkupech, rekonstrukcích i pronájmech. Na obecní či družstevní byty má dosáhnout i střední třída, nejen ti nejpotřebnější.

NÁŠ PROGRAM:

  • Budeme aktivně rozšiřovat obecní bytový fond. Využijeme k tomu v co největší míře volné městské pozemky. Další pozemky či nemovitosti vhodné pro výstavbu bytů budeme vykupovat.
  • Zamezíme dalšímu výprodeji městských bytů.
  • Podpoříme družstevní a spolkové formy bytové výstavby i subjekty, které budou poskytovat bydlení na neziskovém principu.
  • Po developerech budeme v rámci tzv. příspěvku na veřejnou vybavenost požadovat poskytnutí významné části postavených bytů městu a k tomu i podíl na investicích do infrastruktury a občanské vybavenosti.

  • Výnosy z nájmu bytů i nebytových prostor jsou příjmem města, které je použije na zvyšování kapacit městského podporovaného bydlení.
  • Zřídíme min. 30 poradenských kontaktních míst, která budou pomáhat lidem předejít ztrátě bydlení či bydlení znovu získat a nabídnou poradenství ohledně státního příspěvku na bydlení.
  • Navrhneme zákon o nájemním bydlení, který posílí ochranu všech řádně platících nájemníků. Zvláštní ochranu získají seniorky a senioři, nízkopříjmové domácnosti, lidé se zdravotním znevýhodněním.