MAGDALENA OPLETALOVÁ

54 let, mým tématem je pomoc obětem trestných činů – především domácího násilí, znásilnění a zneužití, dále sociální bydlení, duševní zdraví a sociální začleňování.


Bydlení je základní lidské právo, chci dosáhnout zásadních změn v dostupnosti bydlení v Praze. Chci, aby mladí lidé nemuseli odkládat samostatný život, aby senioři nemuseli odcházet žít své životy na ubytovnách, aby děti vyrůstaly v prostředí, které jim umožní naplnit svůj studijní potenciál a prožít šťastné dětství. Solidarita je hodnota, na které stavím svůj život – v době krize je to hodnota nejdůležitější. Praha může své občany ochránit.