Ikona strom

PRAHA ZELENÁ A BEZPEČNÁ

Veřejná prostranství musejí být bezpečná, aby se v nich lidé cítili dobře. Snížení rychlosti na 30 km/h přinese méně nehod i hluku a lidé včetně dětí budou moci veřejný prostor lépe využívat. Stromy a zelená prostranství hrají klíčovou roli nejen při vytváření příjemného prostředí, ale i v adaptaci na změnu klimatu.

NÁŠ PROGRAM:

  • Centrum Prahy vrátíme lidem. Změníme organizaci dopravy tak, aby nebyl možný automobilový tranzit skrz památkovou rezervaci. Prověříme zavedení pěších zón či obytných zón i mimo centrum města. Ulice vytipují obyvatelé a obyvatelky a projekty s nimi budeme průběžně projednávat.
  • Představíme velký projekt zón 30 v rezidenčních ulicích na celém území Prahy. Budeme v nich vytvářet bezpečnější křižovatky, u kterých je světelná signalizace zbytečná. Pěší zde mají mít přednost.
  • Začneme sázet stromy v mnohem větší míře přímo tam, kde lidé bydlí. Na sídlištích chceme sázet více ovocných stromů. Zasadíme se o přehodnocení legislativy týkající se ochranného pásma sítí i o dialog s památkáři. Nároky 21. století jsou jasné – stromy musí mít přednost.
  • Zřídíme kontaktní centra pro klimaadaptaci, které pomohou zprostředkovat státní dotace a poradí s praktickou realizací modrozelených opatření v džungli městských vyhlášek. Každý blok domů by měl mít možnost funkčně ozelenit své stěny či střechu, zkulturnit vnitroblok či zachytávat dešťovou vodu.
  • Provedeme revitalizace či drobné úpravy veřejných prostranství tak, aby se v nich cítili příjemně i všichni senioři nebo ženy. Budeme klást důraz na jejich přehlednost a osvětlení, které však musí minimálně zasahovat do biorytmu rostlin, volně žijících zvířat a lidí.