MIROSLAV DVOŘÁK

47 let, 

ředitel zařízení sociálních služeb, místopředseda Rady vlády pro lidská práva a sociální demokrat

Miroslav Dvořák
„Chci v Praze prosazovat program levice ve smyslu rovnoprávnosti, obhajoby důstojnosti, vyrovnávání hendikepů a úcty k životnímu prostředí.

Věřím, že Praha může být úžasným městem nejen pro silné a zdravé, ale i pro ty, kteří už ne vždy vystačí s dechem. Chci město, která dává šanci. Chci Prahu, kde každé dítě potká dobré učitele, kde mohou rodiny rozumně bydlet a žít dobrý život, a kde se nemusí umírat v ústavech, ale doma. 

Chci město, které se nebojí a nestydí za více péče. Chci město, které nepřekáží silným, pokud respektují, že ve městě nežijí sami. Chci Prahu, kde ti, kteří sedí v Radě města skutečně rozhodují a nejsou jen loutky s řetězem na krku.” 

Miroslav Dvořák