Ikona kočárek

PEČUJÍCÍ SI ZASLOUŽÍ PODPORU

Péče o druhé je práce a zaslouží si ocenit. Chceme, aby si každý člověk v jakékoliv životní etapě, s jakýmkoliv znevýhodněním mohl uchovat kvalitu života a lidskou důstojnost. Preferujeme proto domácí sociální a zdravotní péči, odlehčovací služby a komunitní bydlení před velkými ústavy a domovy.

NÁŠ PROGRAM:

  • Budeme posilovat terénní služby sociální péče, jako je osobní asistence a pečovatelská služba, aby lidé závislí na péči mohli žít doma. Služby musí být dostupné i ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích. Financování provozu těchto služeb budeme každoročně navyšovat.
  • Rozšíříme síť denních stacionářů a odlehčovacích služeb pro seniory či lidi s postižením, aby si každý pečující mohl dovolit odpočinek. Podpoříme vznik podpůrných skupin pro pečující na městských částech, kde bude možné sdílet rady i zkušenosti.
  • Vytvoříme nová centra služeb pro rodiny, které pečují o děti s postižením, a podpoříme jejich rozvoj na městských částech.
  • Zaměříme se na zvyšování kvality pobytových zařízení a lepší zdravotní péči v nich, např. přebudováním vícelůžkových pokojů na samostatné, navyšováním počtu pracovníků a jejich vyšší finanční podporou. Preferujeme komunitní a menší zařízení, a tam, kde je to možné, jejich kombinaci s jinými funkcemi, jako je třeba studentské bydlení či školka.
  • Zvýšíme dostupnost školních a mimoškolních aktivit příspěvkem pro každé dítě studující ZŠ a SŠ ve výši 2 500 Kč ročně.